Cennik

Centrum Psychologiczno-Psychoterapeutyczne

CENNIK USŁUG

USŁUGA Czas trwania 1 sesji Koszt 1 sesji
Porada psychologiczna 50 min. 150,00 zł
Porada psychologiczna diagnostyczna (wraz z przeprowadzaniem testów) 50-60 min. 200,00 zł
Wydanie pisemnej opinii z wynikami diagnozy/ zaświadczenia - 200,00 zł /
50,00 zł
Kompleksowa diagnoza zespołu Aspergera/ ADHD Cena ustalana indywidualnie.
Badanie protokołem ADOS-2 90 min. 450,00 zł
Badanie inteligencji wraz z opisem (dzieci 5-10 lat) 90 min. 450,00 zł
Sesja psychoterapii (dorosłych, dzieci i młodzieży)
u certyfikowanego psychoterapeuty
50-60 min. 180,00 zł
Sesja psychoterapii (dorosłych, dzieci i młodzieży)
u psychoterapeuty w trakcie certyfikacji
50-60 min. 170,00 zł
Superwizja psychoterapii (dorosłych, dzieci i młodzieży) 50-60 min. 300,00 zł
Terapia par/ małżeńska/ rodzinna 90 min. 220,00 zł
Terapia rodzinna w koterapii (2 terapeutów) 90 min. 300,00 zł
Mediacje rodzinne 120 min. 250,00 zł
Terapia środowiskowa w miejscu pobytu pacjenta
(w granicach miasta lub powiatu, w którym znajduje się siedziba placówki)
90 min. 200,00 zł
Konsultacja psychologiczna w miejscu pobytu pacjenta
(w granicach miasta lub powiatu, w którym znajduje się siedziba placówki)
120 min. 300,00 zł
Doradztwo zawodowe 60 min. 120,00 zł
Sesja Treningu Umiejętności Społecznych (indywidualnie/ grupowo) 45 min.
+15 min. omówienie
130,00 zł / 80,00 zł
Sesja Treningu Zastępowania Agresji
(indywidualnie/ grupowo)
60 min. 130,00 zł / 80,00 zł
Sesja psychoterapii grupowej 90 min. 80,00 zł/os.
(6-10 osób
w grupie)
Konsultacja lekarska- specjalista psychiatra dzieci
i młodzieży (wizyta pierwszorazowa / wizyta kontrolna)
60 min./
30 min.
450,00 zł / 350,00 zł
Szkolenia i warsztaty Cena ustalana indywidualnie.

Cennik obowiązujący od 1.03.2024.