Nasz zespół

MAGDALENA CZERNEK-MALIK tel. 883 098 770

psychologcertyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralnyspecjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, superwizor-aplikant PTTPB

Mam na imię Magda i jestem… człowiekiem, zazwyczaj szczęśliwym, podobno sympatycznym. Zaraz potem jestem psychologiem, z pasji do ludzi. Rozmawiam, wspieram, leczę, wymagam – od siebie i od innych. Czuję się odpowiedzialna za to, co robię i oczekuję od moich Klientów wzięcia odpowiedzialności za swoje życie. Zabierz swój los, jakikolwiek by nie był, we własne ręce, zapakuj go w worek odwagi i przyjdź – razem zastanowimy się, co chcesz z nim zrobić.

Magister psychologii z kilkunastoletnim stażem klinicznym w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży. Posiada również doświadczenie w pracy jako coach i trener, które zdobywała prowadząc szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych dla instytucji (placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe). Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Od 2013 roku prowadzi własny gabinet psychoterapii, gdzie zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych zarówno u dzieci i młodzieży, jak i u dorosłych. Jako specjalista od zaburzeń neurorozwojowych u dzieci, współpracuje z placówkami oświatowymi i instytucjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia szkoleń. W latach 2015-1017 wykładała psychologię relacji interpersonalnych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Prywatnie mama Wojtka i Michałka.

Przykładowe tematy pracy terapeutycznej:

 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • depresja,
 • fobie,
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (dawniej nerwica natręctw),
 • zespół stresu pourazowego,
 • zaburzenia emocji w obliczu trudnych sytuacji życiowych (np. rozwodu, śmierci osoby znaczącej, długotrwałej choroby),
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • oraz innymi problemami natury psychicznej powodującymi dyskomfort oraz utrudniającymi normalne funkcjonowanie.

KWALIFIKACJE

Dyplom magistra psychologii nr 34743 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB nr 536
Tytuł zawodowy specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży
Uprawnienia superwizora psychoterapii aplikanta uznawane przez NFZ zgodnie z rozporządzeniem MZ z dn.11.10.2022 r.

Staże zawodowe:

 • staż kliniczny w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej (od 2011 roku do chwili obecnej)
 • staż w zakresie terapii behawioralnej w Ambulatorium Terapii Behawioralnej przy Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej: konsultacje diagnostyczne oraz terapeutyczno-instruktażowe (40h)
 • staż w zakresie terapii behawioralnej w Filii Nr 1SP Nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 4 w Krakowie (50h)

Specjalistyczne szkolenia kliniczne i terapeutyczne:

 • Studia Podyplomowe – Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej
 • szkolenie Terapia metapoznawcza depresji i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (20h)
 • szkolenie Diagnoza, terapia poznawczo-behawioralna i wsparcie psychologiczne w pracy z osobami ze spektrum autyzmu – szkolenie dla specjalistów (20h)
 • szkolenie Integracyjna psychoterapia C-PTSD i zaburzeń dysocjacyjnych (10h)
 • szkolenie Metodologia pracy z pacjentami z osobowością narcystyczną (10h)
 • szkolenie Terapia schematów- podstawy (20h)
 • szkolenie Przeciwdziałanie uzależnieniom: działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szkole (10h)
 • szkolenie Techniki relaksacyjne w pracy terapeutycznej z dziećmi i dorosłymi (10h)
 • szkolenie Uzależnienie od narkotyków – diagnoza i terapia (10h)
 • szkolenie Zaburzenia psychiczne w okresie okołoporodowym – diagnoza i terapia (10h)
 • szkolenie Diagnoza kliniczna DSM-5 (59h)
 • szkolenie Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci? – metoda Carole Sutton (10h)
 • szkolenie Rozwój funkcji uwagi i ich diagnoza
 • szkolenie Samobójstwa – interwencja kryzysowa (20h)

Specjalistyczne szkolenia z zakresu terapii behawioralnej osób z autyzmem:

 • szkolenie Techniki SAZ w pracy z grupą (15h)
 • szkolenie Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi (15h)
 • szkolenie Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania (20h)
 • szkolenie Prowadzenie dokumentacji terapii behawioralnej (15h)
 • szkolenie Tworzenie środowiska terapeutycznego (10h)
 • kurs bazowy Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem (45h)

Konferencje naukowo-metodyczne:

 • Terapia Poznawczo-Behawioralna 2007–2022. Integracja (2022)
 • Seksoholizm jako źródło zagrożeń społecznych, w tym zdrowotnych, ekonomicznych, środowiskowych (2017)
 • Zaburzenia emocjonalne i lękowe u dzieci i młodzieży (2014)
 • Zarządzanie Wartością Organizacji – Wyzwania Polskiej Przedsiębiorczości (2009)

Ponadto:

 • certyfikat ukończenia Szkoły Profesjonalnego Coachingu Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie (2010)
 • rozwój osobisty: trening interpersonalny (50h)

CCF19032022  malik_certyfikat  świadectwo  dyplom1 300615  dyplom1 009  dyplom1 010  dyplom1 011  dyplom1 013  dyplom1 015  dyplom1 017  dyplom1 019   dyplom1 018  dyplom1 021  dyplom1 022  dyplom1 023  dyplom1 024  dyplom1 025  dyplom1 026  dyplom1 028  dyplom1 032
Zobacz mnie na GoldenLine – zobacz mój profil na GoldenLine.pl

AURELIAN MALIK tel. 601 698 821

psycholog, terapeuta behawioralny (w trakcie szkolenia do licencji), terapeuta integracji sensorycznej I stopnia, mediator rodzinny, terapeuta par i rodzin

W pracy z Klientami specjalizuję się w terapii małżeńskiej i rodzinnej. Współprowadzę także szkolenia i terapię behawioralną dzieci. W zależności od potrzeb prowadzę terapię integracji sensorycznej dzieci dla instytucji. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałem pracując jako wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Tarnowskich Górach. Pracuję także z młodzieżą jako psycholog szkolny w gimnazjach w Bielsku-Białej i Kozach. W zakresie moich zainteresowań zawodowych leży psychologia sądowa – praktykę w tym zakresie zdobywałem w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach. Lubię sport i aktywność fizyczną. Mogą się Państwo do mnie zgłosić z problemami w relacjach interpersonalnych a także w celu uzyskania pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysów emocjonalnych.

Ukończone szkolenia:

 • szkolenie Przekształcanie braku zaangażowania postronnego widza w bohaterską akcję w ramach Programu Rozumienie Ludzkiej Natury Profesora Philipa G. Zimbardo
 • studium mediacji (80h)
 • kurs bazowy Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (45h)
 • kurs Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka (KORP) jako narzędzie diagnozy psychopedagogicznej dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia (8h)
 • szkolenie Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R (19h)
 • szkolenie I-go stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej: Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej (48h)
 • szkolenie Praca zespołowa
 • szkolenie Samobójstwa – interwencja kryzysowa (20h)
 • warsztaty Dialogi Gestalt

CCF20150616   studium mediacji   studium mediacji   dyplom1 002  dyplom1 006  dyplom1 008   dyplom1 005
Zobacz mnie na GoldenLine – zobacz mój profil na GoldenLine.pl