Do pobrania

Publikacje

ARTYKUŁY DO POBRANIA

Dzieci impulsywne – model CPS

Jestem smutna czy mam depresję. Co zrobić, gdy nie chcę już tak żyć

Psychoterapia poznawczo-behawioralna schizofrenii


 Rodzice

MATERIAŁY DLA RODZICÓW

REGULAMIN

Dziecko z ADHD – zalecenia dla nauczycieli

10 próśb dziecka z ADHD

Zasady konsekwencji wychowawczej

Kodeks złości

Porady dla Rodziców po rozwodzie


 Wychowawcy

 MATERIAŁY PSYCHOEDUKACYJNE OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI

Zapraszamy Wychowawców i Rodziców do zapoznania się z publikacjami na temat postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole i przedszkolu. Seria wydawnicza One są wśród nas przygotowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej składa się z siedmiu książeczek, których autorzy poruszają tematy dotyczące problemów życia psychicznego dzieci i młodzieży (ADHD, autyzm i zespół Aspergera, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, zaburzenia tikowe i zaburzenia psychotyczne). Książeczki można pobrać ze strony Biblioteki Cyfrowej Ośrodka Rozwoju Edukacji: www.ore.edu.pl.

ADHD: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=195
Autyzm i zespół Aspergera: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=196
Depresja: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=193
Zaburzenia lękowe: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=198
Zaburzenia odżywiania: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=197
Zaburzenia tikowe: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=194
Zaburzenia psychotyczne: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=192

 Inspiracje

INSPIRACJE DO PRACY OSOBISTEJ

Szanowni Klienci,
poniżej zamieszczamy materiały do autoterapii. Na niniejszej stronie stanowią one opracowanie własne na podstawie powszechnie dostępnej literatury i mogą służyć wyłącznie jako uzupełnienie sesji odbytych w gabinecie psychoterapeutycznym według sugestii terapeuty.

Bajka o Ciepłym i Puchatym

Zimbardo, Ph. – 9 kroków na drodze do osiągnięcia szczęścia i poprawy zdrowia psychicznego

Steinbeck, J. – O pięknym słowie timszel (frag.)

Saxe, J.G. – Ballada o słoniu

Perls, F. – Granice