Cennik

USŁUGA

Czas trwania 1 sesji

Koszt 1 sesji

Porada psychologiczna, doradztwo zawodowe

50 min.

150,00 zł

Konsultacja diagnostyczna nowych pacjentów

60 min.

200,00 zł

Wydanie pisemnej opinii/ zaświadczenia

-

100,00/ 50,00 zł

Badanie psychologiczne

3x 80min.

600,00 zł

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (dorosłych, dzieci i młodzieży)

50-60 min.

180,00 zł

Superwizja psychoterapii (dorosłych, dzieci i młodzieży)

50-60 min.

220,00 zł

Psychoterapia par/ małżeńska/ rodzinna

90 min.

200,00 zł

Mediacje rodzinne:
- posiedzenie wstępne

60 min.

150,00 zł

- posiedzenie wspólne

90-120 min.

200,00 zł

- każda następna rozpoczęta godzina mediacji

60 min.

120,00 zł

Konsultacja diagnostyczna, terapeutyczna lub psychologiczna udzielana w miejscu zamieszkania Klienta bądź w innym wskazanym przez niego miejscu na terenie Bielska-Białej, powiatu bielskiego, Żywca

60 min.

450,00 zł

Sesja treningu umiejętności społecznych lub terapii grupowej

45 min.
+15 min. omówienie

50,00 zł/os. (4-6 osób)

Sesja wsparcia psychospołecznego

60-90 min.

50,00 zł/os. (4-6 osób)

Sesja coachingu

60 min.

500,00 zł

Szkolenia i warsztaty

Cena ustalana indywidualnie.

Cennik obowiązujący od 01.02.2023.