Nasz zespół

mgr Magdalena Czernek-Malik

 

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, superwizor-aplikant PTTPB

Magister psychologii z kilkunastoletnim stażem klinicznym w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży. Posiada również doświadczenie w pracy jako coach i trener, które zdobywała prowadząc szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych dla instytucji (placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe). Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Obecnie zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych zarówno u dzieci i młodzieży, jak i u dorosłych. Prywatnie mama Wojtka i Michałka.

 

Przykładowe tematy pracy terapeutycznej:

 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • depresja,
 • fobie,
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (dawniej nerwica natręctw),
 • zespół stresu pourazowego,
 • zaburzenia emocji w obliczu trudnych sytuacji życiowych (np. rozwodu, śmierci osoby znaczącej, długotrwałej choroby),
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem

oraz innymi problemami natury psychicznej powodującymi dyskomfort oraz utrudniającymi normalne funkcjonowanie.

 

Staże zawodowe:

 • staż w zakresie terapii behawioralnej w Ambulatorium Terapii Behawioralnej przy Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej: konsultacje diagnostyczne oraz terapeutyczno-instruktażowe (40h)
 • staż w zakresie terapii behawioralnej w Filii Nr 1SP Nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 4 w Krakowie (50h)

 

Wybrane specjalistyczne szkolenia kliniczne i terapeutyczne:

 • szkolenie Techniki relaksacyjne w pracy terapeutycznej z dziećmi i dorosłymi (10h)
 • szkolenie Uzależnienie od narkotyków – diagnoza i terapia (10h)
 • szkolenie Zaburzenia psychiczne w okresie okołoporodowym – diagnoza i terapia (10h)
 • szkolenie Diagnoza kliniczna DSM-V (59h)
 • szkolenie Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci? – metoda Carole Sutton (10h)
 • szkolenie Rozwój funkcji uwagi i ich diagnoza
 • szkolenie Samobójstwa – interwencja kryzysowa (20h)

 

Specjalistyczne szkolenia z zakresu terapii behawioralnej osób z autyzmem:

 • szkolenie Techniki SAZ w pracy z grupą (15h)
 • szkolenie Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi (15h)
 • szkolenie Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania (20h)
 • szkolenie Prowadzenie dokumentacji terapii behawioralnej (15h)
 • szkolenie Tworzenie środowiska terapeutycznego (10h)
 • kurs bazowy Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem (45h)

 

Ponadto:

 • certyfikat ukończenia Szkoły Profesjonalnego Coachingu Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie (2010)
 • rozwój osobisty: trening interpersonalny (50h)

 malik_certyfikat

mgr Aurelian Malik

 

psycholog, terapeuta behawioralny, terapeuta integracji sensorycznej I stopnia, mediator rodzinny, terapeuta par i rodzin

W pracy z Klientami specjalizuję się w terapii małżeńskiej i rodzinnej. Współprowadzę także szkolenia i terapię behawioralną dzieci. W zależności od potrzeb prowadzę terapię integracji sensorycznej dzieci dla instytucji. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałem pracując jako wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Tarnowskich Górach. Pracowałem także z młodzieżą jako psycholog szkolny. W zakresie moich zainteresowań zawodowych leży psychologia sądowa – praktykę w tym zakresie zdobywałem w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach. Lubię sport i aktywność fizyczną. Mogą się Państwo do mnie zgłosić z problemami w relacjach interpersonalnych a także w celu uzyskania pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysów emocjonalnych.

Ukończone szkolenia:

 • szkolenie Konceptualizacja Par i Małżeństw prowadzona w nurcie poznawczo-behawioralnym (20h)
 • szkolenie Przekształcanie braku zaangażowania postronnego widza w bohaterską akcję w ramach Programu Rozumienie Ludzkiej Natury Profesora Philipa G. Zimbardo
 • studium mediacji (80h)
 • kurs bazowy Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (45h)
 • kurs Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka (KORP) jako narzędzie diagnozy psychopedagogicznej dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia (8h)
 • szkolenie Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R (19h)
 • szkolenie I-go stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej: Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej (48h)
 • szkolenie Praca zespołowa
 • szkolenie Samobójstwa – interwencja kryzysowa (20h)
 • warsztaty Dialogi Gestalt

studium mediacji   dyplom1 002

 

PSYCHOLODZY:

mgr Katarzyna Kołodziej-Kwaśny

mgr Katarzyna Mróz

mgr Magdalena Wójciak

 

PSYCHOTERAPEUCI:

mgr Danuta Arendarczyk – nurt integratywny

mgr Anna Biernacka – psychoterapeuta Gestalt, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Monika Gluza – nurt integratywny

Pani Monika ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne (Collegium Medicum UJ) i przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz prowadzi psychoterapię osób dorosłych. Pani Monika jest psychologiem. Dodatkowo posiada kwalifikacje do prowadzenia arteterapii i muzykoterapii.

mgr Natalia Kastelik-Wolny – nurt poznawczo-behawioralny

mgr Katarzyna Łysek – nurt integratywny

mgr Hanna Paliszewska – nurt integratywny, psychoterapia rodzin

 

TRENERZY UMIEJĘTNOŚCI:

mgr Katarzyna Cebulska – pedagog specjalny, trener efektywnej nauki i szybkiego czytania, mediator rodzinny

mgr Joanna Kozik – pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

mgr Gabriela Zielonka – pedagog specjalny, trener Treningu Zastępowania Agresji