Jak rozpoznać ADHD u małego dziecka?

Jak rozpoznać ADHD u małego dziecka?

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami uwagi (ADHD – ang. attention deficyt hyperactivity disorder) jest to zaburzenie eksternalizacyjne (destruktywne, hiperaktywne, agresywne zachowania, u podstaw których leży słaba kontrola wewnętrzna) występujące dość często, szacunkowo u 3-5% dzieci. W Polsce istnieje obecnie pewna nadrozpoznawalność tego zaburzenia wynikająca prawdopodobnie w dużej mierze ze współwystępowania trudności wychowawczych, związanych z niepodporządkowaniem, ... Więcej »