Grupa dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem i ADHD

Zapraszamy rodziców dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem i ADHD na spotkania grupy psychoedukacyjnej.
Zajęcia odbywać się będą 2x w miesiącu, co 2 tygodnie przez okres roku szkolnego.
Koszt udziału w 1 zajęciach wynosi 60 zł, zajęcia trwają 60 min.

Ankieta kwalifikacyjna dostępna jest tutaj.

Cele zajęć:
– edukacja na temat trudności wynikających ze zdiagnozowanego u dziecka zaburzenia,
– uczenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami,
– zwiększanie kompetencji wychowawczych rodziców,
– uzyskanie wsparcia emocjonalnego w doświadczanych trudnościach.

Zajęcia poprowadzi psycholog specjalizujący się w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz terapeuta par i rodzin, mgr Aurelian Malik.

Grupa dla rodziców