Diagnoza psychologiczna zaburzeń ze spektrum autyzmu (w tym zespołu Aspergera)

Diagnoza psychologiczna zaburzeń ze spektrum autyzmu (w tym zespołu Aspergera)

Z przyjemnością informujemy, iż w naszej placówce jest możliwa diagnoza psychologiczna w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zespołu Aspergera. Diagnoza obejmuje wywiad kliniczny, analizę dokumentacji, badania kwestionariuszowe oraz ocenę kompetencji społeczno-emocjonalnych dziecka (co najmniej 3 spotkania diagnostyczne), w tym badanie procesów mentalizacji. Uzyskany w badaniu profil jest podstawą dalszej diagnozy klinicznej. Wyniki diagnozy zostają szczegółowo omówione z rodzicem i zakończone wydaniem pisemnej opinii.

Gwarantujemy krótkie terminy oczekiwania na badanie.

Koszt: 850 zł (cena obejmuje badanie wraz z wydaniem pisemnej opinii)

W przypadku osób do ukończenia 18 r.ż. możliwa jest refundacja kosztów badania do kwoty 450 zł.

Zapraszamy!

badanie gotowości szkolnej, psycholog dziecięcy bielsko, badanie inteligencji bielsko, growth bielsko

badanie psychologiczne, psycholog dziecięcy bielsko, diagnoza zespołu aspergera bielsko, growth bielsko, diagnoza autyzmu bielsko