Diagnoza psychologiczna zaburzeń ze spektrum autyzmu (w tym zespołu Aspergera)

Diagnoza psychologiczna zaburzeń ze spektrum autyzmu (w tym zespołu Aspergera)

Z przyjemnością informujemy, iż w naszej placówce jest możliwa diagnoza psychologiczna w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zespołu Aspergera. Diagnoza obejmuje wywiad kliniczny, analizę dokumentacji, badania kwestionariuszowe oraz ocenę kompetencji społeczno-emocjonalnych dziecka (co najmniej 3 spotkania diagnostyczne), w tym badanie procesów mentalizacji. Uzyskany w badaniu profil jest podstawą dalszej diagnozy klinicznej. Wyniki diagnozy ... Więcej »