Projekt E-COMPARED: Leczenie depresji z wykorzystaniem internetu

Projekt E-COMPARED: Leczenie depresji z wykorzystaniem internetu

Czy można leczyć depresję wykorzystując technologie internetowe? Okazuje się, że tak. Potwierdzają to przykłady z zagranicy i wyniki badań naukowych. Teraz polscy naukowcy wspólnie z zespołami badawczymi z 10 krajów sprawdzają skuteczność terapii z wykorzystaniem internetu, aby umożliwić jej wdrożenie w Polsce. Już wkrótce będą mogli ją przetestować także pierwsi pacjenci. Zapisy ruszają 1 czerwca.

Z przyjemnością informujemy, że GROWTH Gabinet Rozwoju Dziecka i Rodziny jest jednym z kilkudziesięciu gabinetów w Polsce, gdzie można skorzystać z psychoterapii poznawczo-behawioralnej depresji równocześnie biorąc udział w projekcie E-COMPARED.

Jak wziąć udział w projekcie?

Osoby cierpiące na depresję, które chciałyby skorzystać z terapii powinny skontaktować się z jednym z gabinetów psychoterapeutycznych wymienionych na stronie www.streslab.eu. Na zainteresowanych czeka 150 miejsc. Specjaliści czekają na osoby spełniające następujące kryteria: są pełnoletnie, podejrzewają, że mogą cierpieć na depresję i mają dostęp do komputera lub tabletu z dostępem do internetu.

Pacjenci zostaną losowo rozdzieleni na dwie grupy. Jedna przejdzie klasyczną terapię poznawczo-behawioralną, druga – tę samą terapię, ale z wykorzystaniem internetu. W ten sposób będzie można porównać efektywność obu form terapii. Terapia z wykorzystaniem internetu potrwa około 7 tygodni. W tym czasie pacjent będzie spotykał się z terapeutą w gabinecie i wykonywał zadania online. Terapia klasyczna odbywa się w tradycyjny sposób według scenariusza zaproponowanego pacjentowi przez terapeutę. Co ważne, niezależnie od tego, do jakiej grupy pacjent zostanie losowo przydzielony, otrzyma fachową pomoc.

Badania pokazują, że terapia z wykorzystaniem internetu jest odpowiedzią na problemy związane z dostępnością pomocy psychologicznej w wielu krajach. Co więcej, jest ona tańsza dla pacjenta przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości. Docelowo chcielibyśmy, aby w Polsce pacjent miał łatwy dostęp do takiej formy terapii. Jej składnikiem jest psychologiczna interwencja internetowa – tłumaczy dr hab. Roman Cieślak, prof. SWPS i kierownik projektu.

Psychologiczna interwencja internetowa to e-platforma i aplikacja

Psycholog zaznacza, że nie można mylić psychologicznych interwencji internetowych z terapią, w ramach której pacjent rozmawia z terapeutą przy pomocy komunikatorów internetowych. – Nazwa psychologiczna interwencja internetowa lub terapia internetowa jest używana w odniesieniu do określonej formy pomocy psychologicznej wykorzystującej internet. Nie zawsze tej nazwy używa się poprawnie. Przykładowo wymiana e-maili lub terapia przy użyciu Skype może być elementem terapii tradycyjnej, ale nie jest terapią internetową – mówi prof. Roman Cieślak.

Badacze wyjaśniają, że psychologiczna interwencja internetowa testowana w ramach projektu E-COMPARED to internetowa platforma i aplikacja mobilna, które są wykorzystywane w trakcie psychoterapii. Pacjent korzysta z nich między spotkaniami z psychoterapeutą. Platforma zawiera treści psychoedukacyjne oraz interaktywne ćwiczenia. Aplikacja pozwala na pomiar nastroju pacjenta, a nawet jakości snu. Wyniki prezentowane są w formie wykresów. Platforma internetowa i aplikacja są połączone, więc pacjent może np. odbierać wiadomości od terapeuty za pomocą aplikacji, a także oglądać na platformie wykres swojego nastroju tworzony przy użyciu pomiarów wykonywanych przez aplikację mobilną. Nad tym wszystkim czuwa psychoterapeuta, który ma wgląd w wyniki uzyskiwane przez pacjenta podczas ćwiczeń.

To działa na przykład w Holandii

Jednym z krajów, w których terapia z wykorzystaniem internetu ma powszechne zastosowanie jest Holandia. Poniżej kilka faktów i liczb dotyczących tego, jak wygląda w praktyce.

  • Leczenie z wykorzystaniem internetu zostało włączone do pakietu standardowych procedur medycznych i terapeutycznych, zarówno w ramach publicznej, jak i prywatnej opieki zdrowotnej.
  • Formy leczenia depresji z wykorzystaniem internetu rozwijane są w Holandii od ponad dekady. Oferowane są przede wszystkim osobom z objawami łagodnych oraz umiarkowanych stanów depresyjnych. Terapie online projektowane są głównie w oparciu o elementy terapii poznawczo-behawioralnej (ICBT), często łączone są z leczeniem tradycyjnym, w tym farmakoterapią.
  • Obecnie większość publicznych instytucji opieki zdrowotnej (ponad 70%) oferuje możliwość realizacji terapii depresji z przynajmniej częściowym wykorzystaniem narzędzi online.
  • Leczenie z wykorzystaniem internetu skierowane jest przede wszystkim do pacjentów z objawami depresji. Jest też stosowane w terapii ADHD, uzależnień, zaburzeń lękowych, stresu zawodowego oraz demencji.
  • Zgodnie z krajowymi rekomendacjami, od 2012 roku terapia depresji z wykorzystaniem internetu jest refundowana w ramach podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Obecnie rozwijane są coraz bardziej zaawansowane programy leczenia z wykorzystaniem internetu, w tym z wykorzystaniem aplikacji mobilnych. Rozwój terapii wykorzystujących nowe technologie ma poprawić jakość usług medycznych, uprościć procedury i ułatwić dostęp do leczenia, a nawet częściowo zastąpić tradycyjne formy leczenia.

Terapia z wykorzystaniem psychologicznych interwencji internetowych jest skuteczna

Sprawdź co wynika z badań zagranicznych:

  • dostarczanie wiedzy za pośrednictwem internetu może być tak samo skuteczne jak przy użyciu tradycyjnych metod, a gdy problemy dotyczą rozwoju osobistego – nawet bardziej skuteczne,
  • terapia internetowa jest równie skuteczna jak tradycyjna, ale jest od niej mniej kosztowna dla pacjenta i bardziej opłacalna dla systemu zdrowotnego, a także pozwala oszczędzić czas terapeucie,
  • psychologiczne interwencje internetowe są skuteczne w zwalczaniu depresji,
  • psychologiczne interwencje internetowe są bardziej skuteczne niż tradycyjne formy pomocy w zwiększaniu poziomu wiedzy i zmianie zachowań dotyczących m.in. odżywiania, korzystania z leczenia i odchudzania.

W projekcie uczestniczy 11 krajów

Celem projektu E-COMPARED, który jest finansowany przez Komisję Europejską, jest sprawdzenie skuteczności terapii depresji z wykorzystaniem internetu, szczególnie w krajach, w których dotychczas tego nie robiono (np. w Polsce) i które różnią się zarówno systemami opieki zdrowotnej, jak i dostępem do terapii tradycyjnej. Badacze w ramach konsorcjum naukowego porównają także koszty prowadzenia obu form pomocy psychologicznej. Na zakończenie projektu powstanie rekomendacja bazująca na dowodach naukowych na temat tego, w jaki sposób terapia depresji z wykorzystaniem internetu może być w opłacalny sposób zintegrowana z istniejącymi systemami specjalistycznej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. Naukowcy przygotują także uzasadnienie dla wprowadzenia zmian strukturalnych w tych systemach.

***

E-COMPARED („Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją”) to międzynarodowy projekt badawczy dotyczący skuteczności i opłacalności finansowej leczenia depresji z wykorzystaniem internetu (2014-2016). Jego celem jest sformułowanie rekomendacji opartych o wyniki badań naukowych, które będą punktem wyjścia do wdrożenia terapii depresji z wykorzystaniem internetu. Projekt jest realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej (numer projektu 603098). Uczestniczy w nim 11 krajów: Holandia, Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Irlandia, Szwajcaria, Francja, Belgia, Portugalia i Polska. Polski zespół badawczy tworzą naukowcy z SWPS pod kierunkiem dr. hab. Romana Cieślaka, prof. SWPS.

Artykuł przygotowany w oparciu o materiały SWPS. Oryginalny opis projektu w wersji pdf można pobrać tutaj.

Terapia w naszym gabinecie

Aby skorzystać z psychoterapii i jednocześnie wziąć udział w projekcie w naszym gabinecie należy wypełnić formularz dostępny poniżej. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się na bezpłatne konsultacje psychologiczne po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Kliknij, aby wypełnić zgłoszenie

Jeśli diagnoza się potwierdzi, zostaną Państwo poinformowani o możliwościach leczenia i szczegółach dotyczących udziału w projekcie.

Po potwierdzeniu diagnozy depresji pacjenci przydzielani są losowo do jednej z dwóch grup: eksperymentalnej lub kontrolnej. Oznacza to, że ani terapeuta, ani pacjent nie mają wpływu na to, w której grupie znajdzie się pacjent.

Koszty terapii

Konsultacje psychologiczne z terapeutą przed rozpoczęciem terapii są bezpłatne.

Terapia w grupie kontrolnej odbywa się zgodnie z tradycyjnym protokołem terapii poznawczo-behawioralnej obejmującym 12-16 sesji psychoterapii (60 min. każda).

Terapia tradycyjna jest odpłatna zgodnie z cennikiem na stronie (100zł x12-16 sesji w zależności od indywidualnego problemu).

Terapia w grupie eksperymentalnej obejmuje 7 sesji w gabinecie terapeuty oraz 6 sesji online.

Terapia w grupie eksperymentalnej jest odpłatna 150zł za sesję w gabinecie (cena obejmuje spotkanie z terapeutą 60 min., sprawdzanie materiałów z sesji online oraz konsultacje telefoniczne lub za pośrednictwem poczty e-mail z terapeutą pomiędzy sesjami), sesje online (korzystanie z platformy oraz aplikacji na smartfon) są bezpłatne.

Warunkiem udziału w projekcie jest dostęp do internetu oraz smartfon z systemem Android.

Niezależnie od tego, w której grupie pacjent się znajdzie otrzyma fachową pomoc, gdyż celem psychoterapii jest wyleczenie pacjenta z depresji.

Uwaga! Osoby, które są zainteresowane terapią a nie mają możliwości bezpośredniego zgłoszenia się do terapeuty w miejscu zamieszkania oferujemy terapię przez internet (sesje on-line za pomocą programu Skype). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. +48 883 098 770.

Zapraszamy!