Dla studentów

MATERIAŁY DO POBRANIA

Śląski Uniwersytet Medyczny, Położnictwo, rok akademicki 2014/2015

Przedmiot: Psychologia i relacje interpersonalne

W1-Skuteczna komunikacja interpersonalna oraz nawiązywanie i podtrzymywanie relacji terapeutycznej z pacjentką

Komunikacja interpersonalna – prezentacja

Komunikacja interpersonalna – treść nauczania

Komunikacja interpersonalna – artykuł

psycholog bielsko

GROWTH Gabinet Rozwoju Dziecka i Rodziny

S1-Rozpoznanie i świadome wykorzystanie własnych predyspozycji psychicznych w tworzeniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych

Osobowość i inteligencja emocjonalna – treść nauczania

S2-Efektywne radzenie sobie ze stresem jako czynnik zwiększający kompetencje interpersonalne

Stres – treść nauczania

Stres – załącznik

S3-Spostrzeganie interpersonalne i zasady wpływu społecznego

Spostrzeganie społeczne – treść nauczania

Materiały dodatkowe:

Poznanie społeczne i błędy w spostrzeganiu

R. Cialdini – Reguły wywierania wpływu na innych

Uprzedzenia

S4-Mechanizmy grupowe. Wpływ jednostki na grupę – skuteczne przywództwo. Wpływ grupy na jednostkę

Grupy – treść nauczania

S5-Autoprezentacja i kreowanie wizerunku. Zasady udanych wystąpień publicznych

Autoprezentacja – treść nauczania

S6-Skuteczne rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem elementów negocjacji, mediacji, arbitrażu, burzy mózgów

Negocjacje – treść nauczania

Materiały dodatkowe:

Gra „Dylemat Więźnia”: Woźniak, J. (2006). O szkoleniach z umiejętności miękkich i symulowaniu konfliktów (103-125)

S7-Relacja terapeutyczna – główne wytyczne. Rodzina jako pierwowzór relacji społecznych człowieka. Psychospołeczne aspekty wychowania seksualnego i prorodzinnego

Rodzina – treść nauczania

S8-Skuteczna komunikacja interpersonalna oraz nawiązywanie i podtrzymywanie relacji terapeutycznej z pacjentką

Obowiązują treści z wykładu.

S9-Asertywne zachowanie w relacjach międzyludzkich

Asertywność – treść nauczania

KOLOKWIUM ZALICZENIOWE

ZAGADNIENIA do kolokwium zaliczeniowego z przedmiotu Psychologia i relacje interpersonalne