Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku 5-10 lat z uwzględnieniem oceny gotowości szkolnej

Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku 5-10 lat z uwzględnieniem oceny gotowości szkolnej

Z przyjemnością informujemy, iż w naszej placówce jest możliwa diagnoza psychologiczna dziecka w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkoły podstawowej. Diagnoza obejmuje ocenę kompetencji społeczno-emocjonalnych, rozumowania logiczno-matematycznego, zdolności językowych (mowa czynna i mowa bierna) a także motywacji osiągnięć. Dzięki wykorzystaniu standaryzowanych narzędzi pomiaru badanie umożliwia precyzyjne określenie ilorazu inteligencji dziecka (IQ). Uzyskany w badaniu profil pozwala ocenić dziecko m.in. pod kątem gotowości szkolnej, a także jest podstawą diagnozy klinicznej w celu wykluczenia ewentualnych zaburzeń neurorozwojowych, takich jak ADHD czy zespół Aspergera.

Gwarantujemy krótkie terminy oczekiwania na badanie.

Koszt: 120 zł (cena obejmuje badanie wraz z wydaniem pisemnej opinii)

Zapraszamy!

badanie gotowości szkolnej, psycholog dziecięcy bielsko, badanie inteligencji bielsko, growth bielsko

badanie gotowości szkolnej, psycholog dziecięcy bielsko, badanie inteligencji bielsko, growth bielsko